Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

SUGGEST + V-ING/ CLAUSE WITH SHOULD

SUGGEST + V-ING/ CLAUSE WITH SHOULD

CẤU TRÚC SUGGEST + V-ING / MỆNH ĐỀ VỚI SHOULD

 

- Cấu trúc “suggest + V-ing/mệnh đề với should” có thể được sử dụng để nói với ai đó về ý kiến của mình rằng họ nên làm gì, họ nên đi đâu...

- Chúng t cũng có thể sử dụng suggest + V-ing hoặc suggest + S + should để tường thuật lại ý kiến của người khác về những gì người khác nên làm hoặc chính bản thân họ nên làm

- Cấu trúc:

Ví dụ:

- My mother suggested going to see the doctor.

(Mẹ tôi gợi ý đi khám bác sĩ)

- The professor suggested that the students should read a number of books before the exam.

(Ngài giáo sư khuyên sinh viên nên đọc sách trước kì thi)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9