Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

WRITING - UNIT 3 - TEEN STRESS AND PRESSURE

WRITING - UNIT 3 - TEEN STRESS AND PRESSURE

- Xem lại phần lý thuyết của Câu tường thuật (Reported speech)

- Chú ý: thì của câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp thì phải lùi về 1 thì

- Trạng từ chỉ thời gian cũng phải thay đổi

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 9