Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Cây xanh quang hợp trong những điều kiện khác nhau của môi trường

I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP

- Ánh sáng: Cần thiết cho quang hợp. Dựa vào nhu cầu ánh sáng người ta chia thực vật thành các nhóm cây: Cây ưa sáng (phi lao, thông, xà cừ…) và cây ưa bóng (trầu không, lá lốt…). 

+ Để đảm bảo nhu cầu ánh sáng cho cây trồng người ta thương sử dụng biện pháp trồng xen canh.

- Nước: Là nguyên liệu cần cho cây quang hợp, phương tiện vận chuyển các chất trong cây và tham gia điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu hoặc thừa nước, quá trình quang hợp của cây bị ảnh hưởng. Để đảm bảo nhu cầu nước cần tưới tiêu hợp lí

- Hàm lượng khí cacbonic: Khi tăng hàm lượng khí cacbonic thì sản phẩm quang hợp tăng. Nhưng nếu tăng quá 0.2% hàm lượng khí cacbonic trong không khí cây sẽ bị đầu độc chết

- Nhiệt độ: Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thườn ở nhiệt độ trung bình 20 -30oC. Nhiệt độ quá cao (trên 40oC) hoặc quá thấp (0oC), quang hợp của hầu hết các cây sẽ bị giảm hoặc ngừng trệ vì các lục lạp hoạt động kém

 Các cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện không giống nhau.

II. Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP

- Các chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết các sinh vật trên trái đất, kể cả con người.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6