Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt kín - đặc điểm của thực vật Hạt kín

Hạt kín - đặc điểm của thực vật Hạt kín

Hạt kín: hạt được bảo vệ bên trong quả. Gồm nhóm thực vật có hoa

I. CÁC CƠ QUAN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA

1. Cơ quan sinh dưỡng

* Rễ: gồm rễ cọc và rễ chùm. Biến dạng của rễ: rễ củ, rễ móc, rễ thở giác mút

rễ cọc và rễ chùm

* Thân:

+ Thân đứng: thân gỗ, thân cột, thân cỏ

+ Thân leo: thân quấn, tua cuốn

- Các loại biến dạng của thân: thân củ, thân rễ, thân mọng nước

thân cây

* Lá:

- Các dạng lá chính: lá đơn, lá kép

- Các kiểu gân lá: gân hình mạng, gân song song, gân hình cung

- Biến dạng của lá: lá biến thành gai, lá biến thành vảy, lá dự trữ, tay móc, tua cuốn

lá cây

2. Cơ quan sinh sản

* Hoa

- Căn cứ vào bộ phận sinh sản chia hoa thành 2 nhóm: hoa đơn tính và hoa lưỡng tính

- Cách mọc: hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm

- Màu sắc hoa đa dạng: màu đỏ, màu hồng, màu trắng

- Số nhị của hoa thì khác nhau ở mỗi hoa

- Cách thụ phấn cho hoa: tự thụ phấn, thụ phấn nhờ côn trùng, thụ phấn nhờ gió, nhờ con người.

hoa

* Quả

- Quả được chia thành 2 nhóm

+ Quả khô: quả khô nẻ và quả khô không nẻ

+ Quả thịt: quả mọng và quả hạch

* Hạt

- Hạt nằm trong quả

- Cách phát tán của quả: tự phát tán, phát tán nhờ gió, côn trùng

quả

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gốc, thân cỏ, lá đơn, lá kép …) trong thân có mạch dẫn hoàn thiện

- Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu) là 1 ưu thế của các cây Hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau

- Môi trường sống đa dạng: trên cạn, dưới nước

- Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6