Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

1. Phân loại thực vật

- Các nhóm thực vật được học trong chương trình sinh học 6:

các nhóm thực vật

+ Giữa các nhóm có các đặc điểm về cấu tạo và hình thái khác nhau.

- Ví dụ: 

+ Giữa Tảo và cây Hạt kín có nhiều điểm rất khác nhau.

+ Những giữa các loại Tảo với nhau, hoặc giữa các cây Hạt kín với nhau lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản.

- Việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chứng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định gọi là Phân loại thực vật.

2. Các bậc phân loại

- Trong Phân loại thực vật từ nhóm không được sử dụng chính thức. Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau:

Ngành – Lớp – Bộ - Họ - Chi – Loài

- Trong đó, loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít.

- Loài là tập hợp những cá thể có nhiều đặc điểm giống nhau về hình dạng, cấu tạo…

+ Ví dụ về các bậc phân loại thực vật

- Ngành: Hạt trần, hạt kín, rêu …

- Lớp: lớp Hai lá mầm, lớp Một lá mầm

- Bộ: bộ gừng, bộ hành …

- Họ: Họ cam, họ hoa hồng …

- Chi: mận mơ, dứa dâu …

- Loài: loài dứa, loài cau …

3. Các ngành thực vật

các ngành thực vật

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6