Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

1. Hiện tượng nảy mầm ở hạt phấn

- Sau khi thụ phấn, trên đầu nhụy có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn sẽ hút chất dinh dưỡng ở đầu nhụy → lớn lên và nảy mầm → ống phấn. 

- Tế bào sinh dục đực (chứa trong hạt phấn) chuyển đến phần đầu của ống phấn.

- Ống phấn mọc xuyên qua đầu nhụy vào trong bầu → tiếp xúc với noãn → tế bào sinh dục được ở phần đầu ống phấn chui vào noãn.

nảy mầm của hạt phấn

2. Thụ tinh

- Khi TB sinh dục đực chui vào noãn xảy ra hiện tượng thụ tinh

- Tại noãn: tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn → 1 tế bào mỡi là hợp tử → hiện tượng thụ tinh sinh sản hữu tính.

- Thụ tinh ở thực vật có hoa là thụ tinh kép: ngoài sự tạo thành hợp tử còn kèm sự tạo thành tế bào tam bội.

* Sơ đồ quá trình nảy mầm của hạt phấn và thụ tinh 

sơ đồ thụ tinh

3. Kết quả và tạo hạt

- Hình thành hạt: noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi

+ Tế bào hợp tử phân chia nhanh → phôi

+ Vỏ noãn → vỏ hạt 

+ Phần còn lại của noãn → vỏ hạt (chứa chất dự trữ cho hạt)

* Lưu ý: mỗi noãn được thụ tinh tạo thành 1 hạt → số hạt sẽ phụ thuộc vào số noãn được thụ tinh.

số hạt của quả

- Tạo quả:

+ Bầu nhụy biến đổi và phát triển thành quả chứa hạt

- Những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi.

- Tuy nhiên, 1 số ít loài cây, ở quả vẫn còn dấu tích của 1 số bộ phận như đài, vòi nhụy. Ví dụ: quả hồng, cà chua, lựu, chuối…

dấu tích của đài và nhị

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6