Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quang hợp

Quang hợp

I. XÁC ĐỊNH CHẤT MÀ LÁ CÂY CHẾ TẠO ĐƯỢC KHI CÓ ÁNH SÁNG

* Thí nghiệm

- Lấy 1 chậu trồng khoai lang để vào chỗ tối trong 2 ngày → dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt → đem chậu cây đó để ở chỗ nắng gắt.

- Ngắt chiếc lá đó, bỏ băng giấy đen cho vào cồn 90 độ đun sôi cách thủy để tẩy hết chất lục lạp của lá, rồi rửa sạch trong cốc nước ấm.

- Bỏ lá đó vào cốc đựng thuốc thử tinh bột.

* Kết quả: Phần lá không bị bịt bởi băng giấy đen chế tạo được tinh bột

* Kết luận: Lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng

II. XÁC ĐỊNH CHẤT KHÍ THẢI RA TRONG QUÁ TRÌNH LÁ CHẾ TẠO TINH BỘT

* Thí nghiệm

- Lấy vài cành rong đuôi chó (hoặc cây thủy sinh) cho vào 2 cốc thủy tinh A và B đầy nước. Đổ nước vào 2 ống nghiệm, úp mỗi ống nghiệm vào 1 cành rong trong mỗi cốc, sao cho không có bọt khí lọt vào. Để cốc A vào chỗ tối hoặc bọc bằng túi giấy đen. Đưa cốc B ra chỗ có nắng hoặc dưới đèn sáng.

- Sau khoảng 6h, quan sát 2 cốc: cành rong trong cốc B có những bọt khí thoát ra rồi nổi lên, chiếm 1 khoảng dưới đáy ống nghiệm, còn cành rong trong cốc A không có hiện tượng.

- Lấy ống nghiệm ra khỏi cốc B, lật lại để xác định chất khí do cây rong đã thải ra bằng cách: đưa nhanh que đóm vừa tắt vào miệng ống, ta thấy que bùng cháy.

* Kết quả:

- Cành rong trong cốc B được chiếu sáng, chế tạo được tinh bột.

- Cành rong trong cốc B có hiện tượng sủi khí

- Chất khí đó giúp cho sự cháy, đó là khí oxy

* Kết luận: Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí oxy ra môi trường bên ngoài

III. CÂY CẦN NHỮNG GÌ ĐỂ CHẾ TẠO TINH BỘT

* Thí nghiệm:

- Đặt 2 chậu cây vào chỗ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá bị tiêu hết

- Đặt mỗi cây lên một tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy tinh A và B úp ra ngoài mỗi chậu

- Chuông A: cho thêm cốc nước chứa dung dịch nước vôi trong

- Đặt cả 2 chuông ở chỗ có nắng, sau 5-6 tiếng, ngắt lá mỗi cây để thử bằng dung dịch iot

* Kết quả:

- Lá cây ở chuông A có màu vàng, chuông B có màu xanh tím

- Trong lá cây A không có tinh bột, cây B có tinh bột

* Kết luận: Ngoài việc cây cần nước, cây còn cần khí cacbonic để chế tạo tinh bột

IV. KHÁI NIỆM QUANG HỢP

- Hiện tượng lá cây chế tạo tinh bột theo sơ đồ sau đây được gọi là quang hợp

→ Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để chế tạo tinh bột và nhả khí oxy.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6