Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát tán của quả và hạt

Phát tán của quả và hạt

1. Các cách phát tán của quả và hạt

Sự phát tán của quả và hạt là hiện tượng quả và hạt được mang đi xa hơn nơi mà cây tạo ra chúng sống.

Quả và hạt có thể phát tán theo 1 số cách sau:

+ Phát tán nhờ gió: quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa.

+ Phát tán nhờ động vật: quả ké đầu ngựa, hạt thông, quả cây xấu hổ

+ Tự phát tán: quả cải, quả chi chi, quả đậu bắp, quả trâm bầu

+ Ngoài ra, quả và hạt còn được phát tán nhờ con người.

2. Đặc điểm thích nghi với các cách phát tán của quả và hạt

a) Phát tán của quả và hạt nhờ gió

quả phát tán nhờ gió

- Đặc điểm:

+ Có cánh hoặc có lông

+ Hạt hoặc quả nhỏ, nhẹ  

→ giúp gió phát tán quả và hạt đi xa hơn

b) Phát tán của quả và hạt nhờ động vật

quả phát tán nhờ động vật

- Đặc điểm:

+ Có gai hoặc có móc để bám vào cơ thể động vật

+ Có hương thơm, vị ngọt: thu hút các loài động vật ăn quả và hạt

+ Hạt thường có vỏ cứng

c) Quả và hạt tự phát tán

quả tự phát tán

- Đặc điểm:

+ Khi chín vỏ quả có khả năng tự tách ra hoặc tự mở ra để hạt rơi ra ngoài và phát tán đi nơi khác.

+ Quả và hạt được phát tán gần hơn hơn so với phát tán nhờ gió và động vật

* Ngoài các cách phát tán quả và hạt trên thì quả và hạt còn được phát tán nhờ con người, bằng cách: mang, vận chuyển quả và hạt đi những nơi khác để gieo trồng (ví dụ: sang vùng đất mới, vùng có khí hậu khác …).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6