Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến dạng của rễ

Biến dạng của rễ

Trong thực tế rễ không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan mà ở 1 số cây, rễ còn có những chức năng khác nữa nên hình dạng, cấu tạo của rễ thay đổi, làm rễ biến dạng.

Một số loại rễ biến dạng:

1. Rễ củ

- Đặc điểm: rễ phình to thành củ

- Chức năng: dự trữ chất hữu cơ cho cây khi ra hoa tạo quả

2. Rễ móc

- Đặc điểm: rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám

- Chức năng: móc vào trụ bám giúp cây leo lên.

3. Rễ thở

- Đặc điểm: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên mặt đất

- Chức năng: lấy không khí cho rễ cây hô hấp

4. Giác mút

- Đặc điểm: rễ biến đổi thành giác mút, đam vào thân hoặc cành của cây khác

- Chức năng: lấy chất hữu cơ cho cây

5. Một số kiểu rễ khác

Rễ chống

- Đặc điểm: rễ cây mọc ngược từ thân xuống dưới đất

- Chức năng: chống đỡ cho cây, giúp cây đứng vững

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6