Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm chung của thực vật

Đặc điểm chung của thực vật

1. Sự đa dạng và phong phú của thực vật

Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

Trên thế giới có khoảng 300.000 loài

Ở Việt Nam có khoảng trên 12.000 loài

- Phân bố ở các đới khí hậu khác nhau:

thực vật ở các đới khí hậu

- Môi trường sống khác nhau:

môi trường sống

- Các dạng địa hình khác nhau:

các dạng địa hình

2. Đặc điểm chung của thực vật

- Hiện tượng 1:

quang hợp

- Hiện tượng 2:

+ Dùng roi đánh vào con → chó con chó chạy đi

+ Dùng roi đánh vào cây → cây vẫn đứng yên

 Thực vật không có khả năng di chuyển

- Hiện tượng 3: 

cảm ứng

Đặc điểm chung của thực vật

- Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6