Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các loại hoa

Các loại hoa

1. Phân chia các nhóm căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

- Ở các hoa khác nhau có bộ phận sinh sản khác nhau.

+ Hoa có bộ phận sinh sản gồm cả nhị và nhụy được gọi là hoa lưỡng tính.

+ Hoa có bộ phận sinh sản chỉ gồm nhị hoặc nhụy được gọi là hoa đơn tính: hoa đực chỉ có nhị, hoa cái chỉ có nhụy: hoa bí, mướp...

hoa đơn tính
hoa lưỡng tính

2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây

hoa mọc đơn và hoa mọc cụm

- Dựa vào cách xếp của hoa trên cây người ta chia hoa thành 2 nhóm:

+ Hoa mọc đơn độc (mỗi cuống hoa chỉ có một hoa): ví dụ hoa hồng, hoa sen, hoa râm bụt, hoa bí bầu …

hoa mọc đơn

+ Hoa mọc thành cụm (trên mỗi cuống chính mang nhiều hoa): hoa cúc, hoa cải, hoa mai, hoa đào …

hoa mọc thành cụm

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6