Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

I. PHÂN CHIA NGÀNH THỰC VẬT HẠT KÍN

Các cây Hạt kín rất khác nhau cả về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh sản. Để phân biệt các cây Hạt kín với nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn là: lớp, họ …

Thực vật Hạt kín gồm hai lớp: lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm

II. CÂY MỘT LÁ MẦM VÀ CÂY HAI LÁ MẦM

- Đặc điểm khác nhau giữa cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

so sánh lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỂ PHÂN BIỆT GIỮA LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

- Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một là mầm là số lá mầm của phôi.

- Ngoài ra, còn dựa vào các đặc điểm như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, kiểu thân…

- 1 số ví dụ về cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

cây một lá mầm và hai lá mầm

- Lưu ý: thực vật Hạt kín rất đa dạng trong thiên nhiên, nên đôi khi ta sẽ gặp 1 số trường hợp ngoại lệ: hoa không có cánh hoặc có rất nhiều cánh, lá có gân hình cung… Trong những trường này, để nhận biết cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm ta cần dựa vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào 1 đặc điểm nào đó.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 6