Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

1. Dân cư

            - Dân số ít (31 triệu người) nhưng người dân bản địa chỉ chiếm 20% dân số.

            - Mật độ dân số thấp (3,6 người/ km2).

            - Dân cư phân bố không đều:
            + Tập trung đông đúc nhất ở phía đông, đông nam và tây nam Ô-xtrây-li-a.

            + Thưa thớt hơn ở vùng nội địa.

            - Tỉ lệ dân thành thị cao.

            - Một số đảo thuộc chủ quyền của: Anh, Pháp, Hoa Kì và Chi-lê.

2. Kinh tế

            - Phát triển công nghiệp khai khoáng: các khoảng sản chính là bô-xit (chiếm 1/3 trữ lượng thế giới), niken (1/5 trữ lượng thế giới), sắt, than đá, dầu mỏ, khí đốt, vàng, đồng, thiếc, uranium,…         

            - Trình độ phát triển kinh tế không đồng đều.

            - Niu Di-lân và Ô-xtrây-li-a là 2 nước có nền kinh tế phát triển nhất, còn lại các nước ở quốc đảo kinh tế đang phát triển.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7