Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên châu Đại Dương

Thiên nhiên châu Đại Dương

1. Vị trí địa lí và địa hình.

            - Châu Đại dương nằm giữa hai đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

            - Tổng diện tích là 8,5 triệu km2.

            - Bao gồm lục địa Ô-xtrây-li-a, quần đảo Niu-di-len, ba chuỗi đảo san hô và đảo núi lửa Ma-la-nê-di, Mi-crô-nê-di, Pô-li-nê-di và vô số đảo nhỏ trong Thái Bình Dương.

            - Vành đai lửa Thái Bình Dương là nơi thường xuyên có động đất, núi lửa phun trào kèm theo những đợt song thần dữ dội.

2. Khí hậu, thực vật, động vật.

            - Phần lớn các đảo có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm điều hòa, mưa nhiều sinh vật phong phú.

            - Lục địa Oxtrâylia có khí hậu khô hạn, hoang mạc chiếm diện tích lớn, sinh vật độc đáo.

            - Quần đảo Niu Di-len và phía nam Ô-xtray-li-a có khí hậu ôn đới

            - Động vật có các loài thú có túi, cáo mỏ vịt….

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7