Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kinh tế châu Âu

Kinh tế châu Âu

1. Nông nghiệp.

            - Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình và trang trại.

            - Qui mô sản xuất không lớn.

            - Nền nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhờ:

            + Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến.

            + Gắn chặt với công nghiệp chế biến.

            - Các sản phẩm chủ yếu:

            + Nho, cam, chanh ôliu, cây ăn quả khác.... phân bố ven biển Địa Trung Hải

            + Củ cải đường ở U-crai-na.

            + Ngô, lúa mì, chăn nuôi bò, lợn ở đồng bằng Bắc và Tây và Trung âu

            - Tỉ trọng chăn nuôi lớn hơn trồng trọt.

2. Công nghiệp.

            - Nền công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm.

            - Nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng. (luyện kim , sản xuất ô tô, đóng tàu, dệt may).

             - Các ngành công nghiệp truyền thống: luyện kim, cơ khí, đóng tàu, dệt, may mặc và khai thác than.

            => Công nghiệp truyền thống đang gặp khó khăn cần phải thay đổi công nghệ.

            - Các ngành công nghiệp mới mũi nhọn điện tử, cơ khí chính xác tự động hóa, công nghiệp hàng không.

            - Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở Cộng hòa Liên bang Đức.

3. Dịch vụ

            - Chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu.

            => Dịch vụ là ngành phát triển nhất, đa dạng, rộng khắp và là nguồn thu ngoại tệ lớn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7