Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

1. Khái quát tự nhiên (tiết trước).

2. Sự phân hóa tự nhiên.

a) Khí hậu.

            - Có gần đủ các kiểu khí hậu trên thế giới do đặc điểm của vị trí và địa hình khu vực.

            - Khí hậu phân hoá theo chiều từ Bắc -> Nam, từ Đông -> Tây, từ thấp -> cao.

b) Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên.

- Rừng Xích đạo xanh quanh năm: Đồng bằng sông A-ma-zôn.

- Rừng rậm nhiệt đới: Phía Đông eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.

- Rừng thưa – Xavan: Phía Tây eo đất Trung Mĩ và quần đảo ăng-ti, Đồng bằng Ô-ri-nô-cô.

- Thảo nguyên Pampa: Đồng bằng Pam-pa.

- Hoang mạc, bán hoang mạc: Đồng bằng ven biển Tây An-đet và cao nguyên Pa-ta-gô-ni-a

- Tự nhiên thay đổi từ Bắc -> Nam, từ chân -> đỉnh núi: miền núi An-đét.

- Thiên nhiên phong phú và đa dạng cần bảo vệ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7