Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)

1. Vị trí, địa hình (tiết trước)

2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật (tiết trước)

3. Các môi trường tự nhiên

a) Môi trường ôn đới hải dương

          - Đặc điểm: Hè mát, đông không lạnh lắm, nhiệt độ thường trên 0oC, mưa quanh năm trung bình từ 800-1000mm

          - Phân bố: Ven biển Tây Âu.

          - Sông ngòi: Nhiều nước quanh năm, không đóng băng

          - Thực vật: Rừng lá rộng.

b) Môi trường ôn đới lục địa

            -  Đặc điểm: Đông lạnh, khô, có tuyết rơi, hè nóng có mưa

            - Phân bố: Khu vực Đông Âu

            - Sông ngòi: Nhiều nước vào mùa xuân, hè, mùa đông đóng băng

            - Thực vật: thay đổi từ Bắc – Nam, rừng lá kim và thảo nguyên chiếm ưu thế

c) Môi trường Địa Trung Hải

            - Đặc điểm: mùa đông không lạnh có mưa, mùa hạ nóng, khô

            - Phân bố: Nam Âu, ven Địa Trung Hải

            - Sông ngòi: Ngắn dốc nhiều nước vào mùa thu, đông.

            - Thực vật: rừng thưa, cây bụi gai

d) Môi trường núi cao

            - Môi trường núi cao có mưa nhiều ở các sườn đón gió phía tây

            - Thực vật thay đổi theo độ cao.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7