Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Đô thị hóa ở đới ôn hòa

1. Đô thị hóa ở mức độ cao.

            - Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ đã tạo động lực cuốn hút người sinh sống ở các đô thị đới ôn hòa.

            - Hơn 75% dân cư đới ôn hòa sống trong các đô thị

            - Các đô thị được xây dựng có quy hoạch: với những tòa nhà chọc trời, hệ thống đường sá hiện đại tỏa đi khắp nơi.

            - Các đô thị mở rộng hoặc kết nói với nhau tạo thành các chuỗi đô thị hoặc chùm đô thị

            - Lối sống đô thị trở thành phổ biến

2. Các vấn đề đô thị.

            - Môi trường: ô nhiễm, kẹt xe.

            - Xã hội: dân nghèo đô thị, thất nghiệp, vô gia cư.

            - Đô thị: thiếu nhà ở và các công trình công cộng

            * Giải pháp: Quy hoạch lại đô thị theo hướng phi tập trung để giảm bớt áp lực cho các đô thị.

            - Xây dựng các thành phố vệ tinh.

            - Chuyển dịch các hoạt động công nghiệp, dịch vụ đến các vùng mới (từ phía bắc xuống phía nam và phía tây ở Hoa Kì; từ phía đông sang phía tây ở Trung Quốc).

            - Đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7