Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

1. Sự di dân.

            - Đới nóng là nơi có làn sóng di dân và tốc độ đô thi hóa cao.

            - Nguyên nhân di dân rất đa dạng:

            + Di dân tự do diễn ra phổ biến: nguyên nhân do thiên tai, chiến tranh, xung đột sắc tộc, nghèo đói, tìm kiếm việc làm ở các đô thị...Xuất hiện  chủ yếu ở các quốc gia châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á.

            + Di dân có kế hoạch diễn ra ở một số nước nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng núi, ven biển có tác động tích cực đến sự  phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đô thị hoá.

            - Trong những năm gần đây ở đới nóng có tốc độ đô thị hoá cao trên thế giới

            - Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh và số siêu đô thị ngày càng nhiều. Xin-ga-po 

            - Hậu quả: Sự bùng nổ đô thị ở đới nóng chủ yếu do di dân tự do đã tạo ra sức ép lớn đối với việc làm, nhà ở, môi trường, phúc lợi xã hội ở các đô thị…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7