Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư, xã hội châu Âu

Dân cư, xã hội châu Âu

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá.

            - Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

            - Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ.

            - Tôn giáo: chủ yếu theo Cơ đốc giáo, ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.

            => Các quốc gia châu Âu có sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo.

2. Dân cư châu Âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao.

            - Số dân 727 triệu người (2001), mật độ dân số trung bình thấp: trên 70 người/km2.

            - Phân bố dân cư không đồng đều: tập trung trong các đồng bằng, thung lũng và đặc biệt là các vùng duyên hải; thưa thớt ở vùng núi cao.

            - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp ( không tới 0,1%)

            - Dân số già.

            - Châu Âu có mức độ đô thị hoá cao

            + Tỉ lệ dân thành thị cao 75% dân số.

            + Nhiều thành phố nối tiếp tạo thành dải đô thị.

            + Đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7