Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Kinh tế Trung và Nam Mĩ

1. Nông nghiệp.

a) Các hình thức sở hữu trong nông nghiệp.

- Các công ty của Hoa Kì và Anh đã mua những diện tích đất rộng lớn để lập đồn điền trồng trọt, chăn nuôi và chế biến xuất khẩu.

- Có hai hình thức sản xuất nông nghiệp: tiểu điền trang và đại điền trang.

- Chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí, các đại điền chủ là thành phần chiếm nhiều diện tích đất trồng nhất ở Trung và Nam Mĩ.

- Nông nghiệp nhiều nước lệ thuộc nước ngoài.

- Cải các ruộng đất chưa triệt để, trừ Cu-ba

b) Các ngành nông nghiệp.

- Hình thức canh tác chủ yếu: quảng canh và độc canh.

- Ngành trồng trọt:

+ Nông sản chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả xuất khẩu.

+ Trồng trọt mang tính chất độc canh do lệ thuộc vào nước ngoài.

+ Lúa mì là sản phẩm xuất khẩu chính. Các nước xuất khẩu lúa mì là Bra-xin, Ac-hen-ti-na.

+ Phần lớn Trung và Nam Mĩ phải nhập lương thực, thực phẩm từ nước ngoài.

- Ngành chăn nuôi:

+ Phát triển với quy mô lớn.

+ Chăn nuôi bò thịt và bò sữa phát triển ở các nước Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay

+ Cừu và lạc đà phân bố chủ yếu ở trên sườn núi Trung An- đét

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7