Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên châu Âu

Thiên nhiên châu Âu

1. Vị trí, địa hình

a) Vị trí

            - Châu Âu là 1 bộ phận của lục địa Á-Âu với diện tích >10 triệu km2

            - Giới hạn: Từ 360B – 710B

            + Bắc giáp Bắc Băng Dương

            + Nam giáp biển Địa Trung Hải

            + Tây giáp Đại Tây Dương

            + Đông giáp châu Á

            - Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi U-ran.

            - Bờ biển lại cắt xẻ mạnh, biển ăn sâu vào đất liền tạo nhiều bán đảo, vũng, vịnh.

b) Địa hình

            - Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích kéo dài từ tây sang đông, gồm đồng bằng tây Trung Âu và Đông Âu.

            - Núi già ở phía Bắc và Trung Tâm

            - Núi trẻ ở phía tây, Nam và Trung Âu.

2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật

a) Khí hậu

            - Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu ôn đới: ôn đới hải dương và ôn đới lục địa

            - Một phần nhỏ ở phía bắc có khí hậu hàn đới.

b) Sông ngòi

            - Mật độ sông ngòi dày đặc.

            - Sông có lượng nước dồi dào.

            - Các sông quan trọng: Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga.

c) Thực vật

            - Thảm thực vật thay đổi từ tây sang đông và từ bắc xuống nam theo sự thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa:

            + Ven biển Tây Âu: rừng lá rộng.

            + Sâu trong nội địa: rừng lá kim.

            + Phía Đông Nam: thảo nguyên.

            + Ven Địa Trung Hải: rừng lá cứng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7