Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khái quát châu Mĩ

Khái quát châu Mĩ

1. Một lãnh thổ rộng lớn.

- Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ: từ vùng cực Bắc tới vùng cực Nam và nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.

- Diện tích: 42 triệu km2

- Tiếp giáp 3 đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

- Kênh đào Panama cắt qua eo đất Panama -> nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc đa dạng.

- Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thế giới, chủ nhân của châu Mĩ là người Anh Điêng, người Ex-ki-mô thuộc chủng tộc Môngôlôit.

- Người Anh – điêng sống bằng nghề săn bắt và trồng trọt.

- Các nền văn minh cổ đại ở châu Mĩ: Mai-a, In-ca, A-xơ-tếch.

- Từ thế kỉ XVI – XX:

+ Người châu Âu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít nhập cư với số lượng ngày càng tăng.

+ Người châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-ít nhập cư do bị bắt sang làm nô lệ.

- Cộng đồng dân cư, ngôn ngữ, văn hóa đa dạng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7