Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng

1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp.

            -  Khí hậu có nền nhiệt cao và nguồn ẩm dồi dào nên cây cối sinh trưởng tốt -> việc trồng trọt được tiến hành quanh năm, có thể xen canh, luân canh nhiều loại cây trồng nếu có đủ nước tưới.

            - Môi trường đới nóng phân hoá đa dạng nên hoạt động nông nghiệp ở vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa, xích đạo có các đặc điểm khác nhau.

            - Khó khăn:

            + Trong điều kiện khí hậu nóng, mưa nhiều hoặc mưa tập trung theo mùa, đất dễ bị xói mòn.

            + Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh dễ phát triển, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

            - Biện pháp: bảo vệ rừng, trồng cây che phủ đất và làm thủy lợi, phòng chống thiên tai, lựa chọn cây trồng thích hợp.

2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu.

            - Cây trồng:

            + Cây sắn trồng nhiều ở miềm núi. Lúa trồng nhiều ở đồng bằng. Cây cao lương được trồng nhiều ở châu Phi.

            + Các cây công nghiệp rất phong phú: cao su (Đông Nam Á), cà phê (Đông NAm Á...)

            - Vật nuôi: Chăn nuôi ở đới nóng chưa phát triển bằng trồng trọt, chủ yếu là hình thức chăn thả.

            + Đàn dê, cừu, trâu bò chăn thả trên các đồng cỏ ở vùng khô hạn. Ấn Độ là quốc gia có đàn trâu, bò lớn nhất thế giới.

            + Lợn và gia cầm nuôi nhiều vùng trồng ngũ cốc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7