Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Quần cư. Đô thị hóa.

Quần cư. Đô thị hóa.

1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

            Có hai kiểu quần cư chính là quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

2. Đô thị hoá. Các siêu đô thị.

a. Quá trình đô thị hóa trên thế giới.

            - Đô thị xuất hiện từ rất sớm từ thời Cổ đại.

            - Từ thế ki XX trở đi đô thị phát triển nhanh ở các nước công nghiệp, đến thế kỉ XX đô thị phát triển rộng khắp trên thế giới (đến năm 2001 đã đạt 46%).

b. Sự hình thánh các siêu đô thị.

            - Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng tạo thành các siêu đô thị, nhất là ở các nước đang phát triển. Siêu đô thị tập trung nhiều nhất ở châu Á.

           - Hai siêu đô thị đầu tiên trên thế giới là Luân Đôn và Niu-I-ooc.          

          - Hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, sức khỏe, giao thông... của người dân đô thị.

            - Biện pháp: Cần phải quy hoạch lại đô thị, tích cực phát triển kinh tế công nhiệp và dịch vụ...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7