Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

1. Sơ lược lịch sử (không dạy)

2. Dân cư

            - Người Anh-điêng là bộ tộc người bản địa của Trung và Nam Mĩ.

            - Thành phần chủng tộc: Phần lớn là người lai.

            - Ngôn ngữ: chính là tiếng La tinh.

            - Văn hóa: La tinh độc đáo do sự kết hợp từ 3 dòng văn hóa Anhđiêng, Phi, Âu.

            - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao 1,7%

            - Dân cư phân bố không đồng đều, phụ thuộc vào địa hình, khí hậu.

            + Tập trung ở một số miền ven biển, cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu mát mẻ, khô ráo.

            + Vùng thưa dân nhất (mật độ dân số thấp nhất) là đồng bằng sông A-ma-dôn.

3. Đô thị hóa

            - Tốc độ độ thị hóa nhanh nhất thế giới. 75% dân số đô thị và chủ yếu ở ngoại ô.

            - Phân bố: Trên các cao nguyên hoặc các mạch núi

            - Các đô thị lớn: Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7