Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu vực Đông Âu

Khu vực Đông Âu

1. Khái quát tự nhiên

            - Đông Âu gồm 7 quốc gia.

            - Địa hình đồng bằng chiếm ½ diện tích châu Âu.

            - Khí hậu ôn đới lục địa, thay đổi từ bắc xuống nam.

            - Sông ngòi đóng băng mùa đông: sông Von-ga, Đni-ep. Sông Von –ga là con sông dài nhất châu Âu.

            - Thực vật phân hóa từ bắc xuống nam.

            - Rừng: khu vực có diện tích rừng lớn nhất thế giới; tập trung chủ yếu ở các nước Liên Bang Nga, Bê-la-rút và phía Bắc U-crai-na.

            - Khoáng sản:

            + Chủ yếu là quặng sắt, quặng kim loại màu, than đá và dầu mỏ.

            + Tập trung trên lãnh thổ của Liên Bang Nga và U-crai-na.

2. Kinh tế

a) Nông nghiệp.

            - Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo qui mô lớn.

            - Lúa mì là cây trồng phổ biến nhất, vựa lúa mì lớn nhất phân bố ở U-crai-na.

            - Một số cây trồng: Lúa mì, ngô, khoai tây, củ cải đường và hướng dương.

b) Công nghiệp.

            - Khá phát triển, đặc biệt là công nghiệp truyền thống. Phát triển nhất là Nga và U-crai-na

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 7