Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Câu cảm thán

Lý thuyết về Câu cảm thán

1. Lý thuyết

- Câu cảm thán là câu có những từ ngữ cảm thán như: ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ôi, trời ơi; thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào,… dùng để bộc lộ trực tiếp  cảm xúc của người nói, người viết; xuất hiện trực tiếp trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương.

- Khi viết, câu cảm thán thường kết thúc bằng dấu chấm than.

2. Ví dụ

Ôi! Bầu trời hôm nay mới đẹp làm sao!

Hỡi ơi Lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8