Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục siêu ngắn

Soạn Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục siêu ngắn

Trả lời câu 1 (SGK, trang 121, Ngữ Văn 8, tập 2)

Lớp kịch này được chia làm 2 cảnh:

- Cảnh1: Ông Giuốc-đanh và phó may

- Cảnh 2: Ông Giuốc đanh và 4 chú thợ phụ

Càng về sau kịch càng sôi động hơn vì có thêm sự xuất hiện của 4 chú thợ phụ.

Trả lời câu 2 (SGK, trang 121, Ngữ Văn 8, tập 2)

- Tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh được thể hiện qua chi tiết ông là một trưởng giả ngu dốt nhưng lại muốn thành tầng lớp quý tộc chỉ bằng một bộ lễ phục

- Tính cách này bị phó may lợi dụng, may lễ phục chật, hoa ngược, bít tất và và giày chật, bớt xén vải nhưng còn ngụy biện, ranh mãnh nhằm đánh lừa ông Giuốc-đanh

Trả lời câu 3 (SGK, trang 121, Ngữ Văn 8, tập 2)

- Tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh được thể hiện qua việc ông háo danh, ưa nịnh, khát khao được làm quý tộc.

- Tính cách này bị 4 chú thợ phụ lợi dụng, khéo nịnh để moi tiền.

Trả lời câu 4 (SGK, trang 121, Ngữ Văn 8, tập 2)

Sự chênh lệch, mất cân xứng giữa nội dung và hình thức, giữa cái bên trong và cái bên ngoài. (Thông qua nhân vật ông Giuốc-đanh)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8