Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn Đi bộ ngao du siêu ngắn

Soạn Đi bộ ngao du siêu ngắn

Trả lời câu 1 (Trang 101, SGK Ngữ Văn 8, Tập 2)

- Đi bộ ngao du thì ta hoàn toàn được tự do, tùy theo ý thích, không bị lệ thuộc vào bất cứ ai

- Đi bộ ngao du thì ta sẽ có dịp trau dồi vốn tri thức của ta.

- Đi bộ ngao du có tác dụng tốt đến sức khoẻ và tinh thần của con người.

Trả lời câu 2 (Trang 101, SGK Ngữ Văn 8, Tập 2)

Trình tự sắp xếp ba luận điểm chính trên rất hợp lí vì nó phù hợp với chính suy nghĩ, cuộc đời, quan điểm của Ru-xô.

Trả lời câu 3 (Trang 101, SGK Ngữ Văn 8, Tập 2)

Thực tiễn cuộc sống từng trải của bản thân Ru-xô luôn bổ sung sinh động cho các lí lẽ của ông khi ông lập luận.

+ Tác giả dùng đại từ nhân xưng “ta” khi lí luận chung, xưng “tôi” khi nói về những cảm nhận riêng của bản thân mình khiến cho bài văn tăng thêm sự chân thành và thuyết phục.

+ Xưng “tôi” mỗi khi kể chuyện về Ê-min

Trả lời câu 4 (Trang 101, SGK Ngữ Văn 8, Tập 2)

Ru-xô là một người giản dị, quý trọng tự do và yêu mến thiên nhiên.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8