Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Ru-xô

Vài nét về tác giả Ru-xô

1. Cuộc đời

- Ru-xô (1712-1778) tên khai sinh là Jean-Jacques Rousseau

- Quê quán: Nhà văn người Pháp

- Thuở nhỏ cơ cực, ông từng làm nhiều nghề kiếm sống và sau này trở thành nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động cách mạng xã hội Pháp

2. Sự nghiệp

- Quan điểm triết học của Ru-xô rất tiến bộ: đề cao con người tự nhiên, chống lại con người xã hội, đấu tranh cho một nền giáo dục dân chủ, tự do, lên án xã hội đương thời đã chà đạp, nô dịch và làm tha hóa con người.

- Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như Giuy-li, Nàng Hê-lô-i-dơ mới, Ê-min hay về giáo dục…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8