Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lý thuyết về Trợ từ, thán từ

Lý thuyết về Trợ từ, thán từ

1. Lý thuyết

- Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ ngữ trong câu để nhấn mạnh, hoặc biểu thị thái độ đánh giá sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.

- Thán từ là những từ dùng để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của người nói hoặc dùng để gọi đáp. Thán từ thường đứng ở đầu câu, có khi nó được tách ra thành một câu đặc biệt.

- Thán từ gồm hai loại chính:

+ Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: a, ái, ơ, ô hay, than ôi, trời ơi…

+ Thán từ gọi đáp: này, ơi, vâng, dạ, ừ…

2. Ví dụ

- Trợ từ: Chính Lan là người đã đoạt giải nhất trong kì thi này!

- Thán từ:

+ Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc: Ô hay, tôi đã bảo là không đồng ý đi chơi mà!

+ Thán từ gọi đáp: Này, hôm nay mình qua nhà bạn học nhóm nhé!

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8