Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá

Tìm hiểu chung về tác phẩm Ôn dịch, thuốc lá

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Ôn dịch, thuốc lá là văn bản nhật dụng được trích từ văn bản “Từ thuốc lá đến ma túy – Bệnh nghiện”.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (từ đầu … còn nặng hơn cả AIDS): thông báo về nạn dịch thuốc lá.

- Phần 2 (tiếp … con đường phạm pháp): tác hại của thuốc lá.

- Phần 3 (còn lại): lời kêu gọi chống thuốc lá.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật:

a. Giá trị nội dung

- Nạn nghiện thuốc lá dễ lây lan và gây những tổn thất to lớn cho sức khỏe và tính mạng con người; gây tác hại nhiều mặt với cuộc sống gia đình và xã hội. Bởi vậy, muốn chống lại nó, cần có quyết tâm cao hơn và biện pháp triệt để hơn là phòng chống ôn dịch.

b. Giá trị nghệ thuật

- Liệt kê, so sánh, phân tích phân loại, nêu ví dụ.

- Lập luận chặt chẽ, lời văn ngắn gọn, thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8