Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Vũ Đình Liên

Vài nét về tác giả Vũ Đình Liên

1. Tiểu sử

- Vũ Đình Liên (1913 - 1996).

- Quê quán: Quê gốc là ở Hải Dương nhưng sống chủ yếu ở Hà Nội.

- Là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới.

2. Sự nghiệp

- Ngoài sáng tác thơ, ông còn nghiên cứu, dịch thuật, giảng dạy văn học.

- Tác phẩm tiêu biểu: Lũy tre xanh, Mùa xuân cộng sản, Hạnh phúc…

- Phong cách sáng tác: Thơ ông mang nặng nỗi niềm xưa, nỗi niềm hoài cổ, hoài vọng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8