Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vài nét về tác giả Thế Lữ

Vài nét về tác giả Thế Lữ

1. Tiểu sử

- Thế Lữ (1907- 1989), tên khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ.

- Quê quán: Bắc Ninh (nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội).

- Ông là nhà thơ tiêu biểu trong thơ mới hiện đại (1932 - 1945).

2. Sự nghiệp

- Ngoài viết thơ, Thế Lữ còn viết truyện với nhiều thể loại như trinh thám, truyện kinh dị...

- Ông cũng hoạt động trên lĩnh vực sân khấu, có công trong xây dựng ngành kịch nói ở nước ta.

- Được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000.

- Tác phẩm tiêu biểu: Bên đường Thiên lôi, Mấy vần thơ…

- Phong cách sáng tác: Thơ ông dồi dào, đầy lãng mạn, qua đó thể hiện những ẩn ý sâu sắc vô cùng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8