Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận siêu ngắn

Soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận siêu ngắn

I/ CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Đề bài: Trang phục và văn hóa

II/ LUYỆN TẬP TRÊN LỚP

1. Định hướng đề bài

- Hiện tượng: một số bạn đua đòi ăn mặc, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, hoàn cảnh gia đình và truyền thống văn hoá của dân tộc.

- Nêu quan điểm, bày tỏ thái độ của bản thân trước hiện tượng đó.

2. Xác lập luận điểm

Bỏ luận điểm d vì không phù hợp với đề tài đang nghị luận

3. Sắp xếp luận điểm

Luận điểm được sắp xếp lại như sau:

- Gần đây, cách ăn mặc của các bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành mạnh như trước nữa.

- Các bạn tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ là cho mình trở thành người “văn minh”, “sành điệu”

- Việc chạy theo các “mốt” ăn mặc ấy có nhiều tác hại:

+ Làm mất thời gian

+ Ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập

+ Tốn kém tiền của của cha mẹ

- Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại nhưng cũng phải lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống.

4. Vận dụng yếu tố tự sự và miêu tả

- Nên đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào trong quá trình lập luận của mình, điều này sẽ giúp cho lập luận thuyết phục, sinh động hơn.

- Ở đoạn a việc đưa yếu tố miêu tả giúp ta hình dung được thực trạng ăn mặc lố lăng của giới trẻ hiện nay.

- Ở đoạn b việc đưa yếu tố tự sự vào giúp ta có sự đối chiếu giữa sự học làm sang của ông Giuốc-đanh với thực trang chạy theo mốt của giới trẻ hiện nay -> Nổi bật tác hại của xu hướng ăn mặc lố lăng, phản cảm.

5. Viết đoạn văn.

- Viết đoạn văn dựa vào các luận đểm đã gợi ý ở trên.

- Thêm các yếu tố miêu tả và tự sự nhằm tăng sức thuyết phục cho luận điểm của mình:

+ Miêu tả: Cách ăn mặc lố lăng, phản cảm của giới trẻ ngày nay

+ Tự sự: Kể một sự việc nào đó liên quan đến tác hại của việc ăn mặc lố lăng, phản cảm.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8