Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài toán dân số

Tìm hiểu chung về tác phẩm Bài toán dân số

I. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Đây là văn bản nhật dụng được trích trong Báo giáo dục và thời đại Chủ nhật, số 28, 1995.

b. Bố cục: 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu … sáng mắt ra): bài toán dân số được đặt ra từ thời cổ đại

- Phần 2 (tiếp … sang ô thứ 34 của bàn cờ): tốc độ gia tăng nhanh chóng dân số thế giới

- Phần 3 (còn lại): tìm kiếm lời lời giải cho bài toán dân số.

c. Thể loại

- Văn bản nhật dụng.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật:

a. Giá trị nội dung

- Từ câu chuyện về một bài toán cổ về cấp số nhân, tác giả đưa ra các con số buộc người đọc phải liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân số đáng lo ngại của thế giới, nhất là ở những nước chậm phát triển.

b. Giá trị nghệ thuật

- Phương pháp thuyết minh, sử dụng và kết hợp các phương pháp so sánh, nêu số liệu, phân tích.

- Lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8