Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học siêu ngắn

Soạn bài Thuyết minh về một thể loại văn học siêu ngắn

I. TỪ QUAN SÁT ĐẾN MÔ TẢ, THUYẾT MINH ĐẶC ĐIỂM MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC

Trả lời câu hỏi (trang 153 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

a, Mỗi bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng 7 tiếng. Số dòng và số chữ có bắt buộc và không thể tùy tiện thêm bớt.

b, Sử dụng kí hiệu bằng trắc cho hai bài thơ:

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác:

Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu

    (T – B – B – T – T – B – B)

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù

    (T – T – B – B – T – T – B)

Đã khách không nhà trong bốn biển

    (T – T – B – B – B – T – T)

Lại người có tội giữa năm châu

    (T – B – T – T – T – B – B)

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế

    (T – B – B – T – B – B – T)

Mở miệng cười tan cuộc oán thù

    (T – T – B – B – T – T – B)

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp

    (B – T – T – B – B – T – T)

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu

    (B – B – B – T – T – B – B)

Đập đá ở Côn Lôn:

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn

(B – B – T – T – T – B – B)

Lừng lẫy làm cho lở núi non.

(B – T – B – B – T – T – B)

Xách búa đánh tan năm bảy đống,

(T – T – T – B – B – T – T)

Ra tay đập bể mấy trăm hòn.

(B – B – T – T – T – B – B)

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

(T – B – B – T – B – B – T)

Mưa nắng càng bền dạ sắt son.

(B – T – B – B – T – T – B)

Những kẻ vá trời khi lỡ bước,

(T – T – T – B – B – T – T)

Gian nan chi kể việc con con!

(B – B – B – T – T – B – B)

c. Nhận xét quan hệ bằng trắc:

- Tiếng thứ 4 của các câu luôn trái thanh với tiếng thứ 2 và thứ 6. Ví dụ câu 1 bài Đập đá ở Côn Lôn: B – B – T – T – T – B - B

- Các tiếng 2, 4, 6 của các cặp câu 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 luôn trái ngược về thanh.

- Các tiếng 2, 4, 6 của câu 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 trùng nhau về thanh điệu.

d. Những tiếng hiệp vần với nhau trong bài thơ là ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8.

e. Thường ngắt nhịp chẵn lẻ: 4/3, 2/2/3

II. LUYỆN TẬP

Câu 1

Trả lời câu 1 (trang 154 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): 

Thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã học: Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng.

Mở bài:

- Nêu định nghĩa về truyện ngắn

Thân bài:

- Nêu các đặc điểm chính của truyện ngắn

+ Đặc điểm về dung lượng: số trang viết ít, không dài.

+ sự kiện, nhân vật: ít nhân vật và sự kiện vì dung lượng truyện ngắn không lớn.

- Đặc điểm về cốt truyện:

   + Diễn ra trong một khoảng thời gian và không gian hẹp.

   + Không diễn đạt trọn vẹn cuộc đời mà diễn đạt theo từng khoảng thời gian.

- Ý nghĩa: Mang ý nghĩa nhân sinh, ý nghĩa xã hội.

Kết bài: Nêu cảm nhận của bản thân:

   + Về vẻ đẹp, sức hấp dẫn của truyện ngắn.

   + Phù hợp với cuộc sống lao động khẩn trương hiện nay.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8