Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) siêu ngắn

Soạn bài Tổng kết phần văn (tiếp theo) siêu ngắn

Trả lời câu 7 (Trang 148, SGK Ngữ Văn 8, tập hai)

Trả lời câu 8 (Trang 148, SGK Ngữ Văn 8, tập hai)

- Chủ đề chính Thông tin về ngày trái đất năm 2000: Để bảo vệ môi trường sống cần hạn chế và không sử dụng bao bì ni lông.

- Chủ đề chính Ôn dịch, thuốc lá: Thuốc lá có hại và nguy hiểm cho mọi người. Cần phải chóng thuốc lá như chống ôn dịch.

- Chủ đề chính Bài toán dân số: Phát triển dân số theo kế hoạch, hạn chế sự bùng nổ dân số là nhiệm vụ quan trọng của mỗi gia đình, mỗi quốc gia.

- Phương thức biểu đạt chính của cả ba văn bản là: Thuyết minh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8