Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Văn bản tường trình siêu ngắn

Soạn bài Văn bản tường trình siêu ngắn

I/ ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Trả lời câu 1 (SGK, trang 135, Ngữ Văn 8, tập hai)

- Văn bản 1:

+ Người viết tường trình là Phạm Việt Dũng

+ Viết gửi cô Nguyễn Thị Hương (GV Ngữ Văn)

+ Lí do và mục đích: Về việc nộp bài chậm -> Xin nộp muộn

- Văn bản 2:

+ Người viết tường trình là Vũ Ngọc Kí

+ Viết gửi Ban giám hiệu trường THCS Hòa Bình.

+ Lí do và mục đích: Mất xe đẹp -> Muốn tìm lại xe

Trả lời câu 2 (SGK, trang 135, Ngữ Văn 8, tập hai)

Tường trình là loại văn bản trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.

Trả lời câu 3 (SGK, trang 135, Ngữ Văn 8, tập hai)

Thái độ khách quan, trung thực.

Trả lời câu 4 (SGK, trang 135, Ngữ Văn 8, tập hai)

Một số trường hợp: Về tình hình lớp mất trật tự; Về việc mất sổ đầu bài, Vể việc đi trễ,....

II/ CÁCH LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Trả lời câu 1 (SGK, trang 135, Ngữ Văn 8, tập hai)

Tình huống b, d phải viết bản tường trình

- Tình huống b phải viết bản tường trình để ban giám hiệu và cách thầy cô phụ trách hiểu rõ tình huống và có biện pháp xử lí thích hợp.

+ Người viết: Em - người làm hỏng dụng cụ thí nghiệm

+ Viết cho: Thầy cô bộ môn thí nghiệm; thầy cô phụ trách phòng thí nghiệm

- Tình huống d phải viết bản tường trình để các cơ quan chức năng nắm được tình hình và có biện pháp nghiệp vụ để tìm ra kẻ gian.

+ Người viết: bố mẹ hoặc người lớn tuổi trong gia đình chứng kiến sự việc

+ Viết gửi cơ quan công an của phường, xã

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8