Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Bàn luận về phép học (Luận học pháp) siêu ngắn

Soạn bài Bàn luận về phép học (Luận học pháp) siêu ngắn

Trả lời câu 1 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

- Mở đầu, tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học:

+ Học để "biết rõ đạo"

+ Học cách làm người, để sống tốt, cư xử đúng mực.

 => Việc học mang ý nghĩa to lớn, cao quý: học để biết cách sống chuẩn mực.

Trả lời câu 2 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

- Phê phán những lối học lệch lạc, sai trái:

+ “Học lối học hình thức hòng cầu danh lợi”

+ “Không biết tới tam cương ngũ thường”

- Tác hại của lối học lệch lạc, sai trái đó là làm cho "chúa trọng nịnh thần" người trên kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh "nước mất, nhà tan".

Trả lời câu 3 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Những chính sách:

- Việc học phải được phổ biến rộng khắp:

- Việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. Phương pháp học học phải:

+ Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao.

+ Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất.

+ Học phải biết kết hợp với hành. Học không phải chỉ để biết mà còn để làm.

Trả lời câu 4 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

     Nói về phép học, Nguyễn Thiếp cho rằng học phải theo trình tự trước - sau, thấp - cao: "Lúc đầu học Tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên...". Nghĩa là người học phải bắt đầu từ những kiến thức có sở, nền tảng. Học rộng là cần thiết song cần phải biết suy nghĩ để thâu tóm những cái tinh tuý, cốt lõi nhất. Đặc biệt, học phải đi đôi với hành, kiến thức trong sách vở phải được thể nghiệm vận dụng vào thực tiễn đời sống.

Trả lời câu 5 (trang 78, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

- Mục đích chân chính của việc học

- Phê phán những quan điểm học sai trái

- Khẳng định những quan điểm, phương pháp đúng đắn

- Tác dụng của việc học chân chính.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8