Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Soạn bài Bài toán dân số siêu ngắn

Soạn bài Bài toán dân số siêu ngắn

Câu 1

Trả lời câu 1 (trang 131 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): 

Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (từ đầu … sáng mắt ra): Bài toán dân số đặt ra từ thời cổ đại.

- Phần 2 (tiếp … ô thứ 31 của bàn cờ): Sự tăng nhanh khủng khiếp của dân số.

      + Luận điểm 1 (Đó là câu… nhường nào): Câu chuyện kén rể của nhà thông thái.

      + Luận điểm 2 (bây giờ … không quá 5%): Sự phát triển của dân số thế giới.

      + Luận điểm 3 (trong thực tế … 34 của bàn cờ): Tỉ lệ sinh của phụ nữ Á và Phi.

- Phần 3 (còn lại): Kêu gọi loài người hạn chế gia tăng dân số.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 131 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

- Vấn đề chính tác giả muốn đặt ra: con người ngày càng nhiều lên gấp bội mà đất đai, diện tích thì vẫn thế.
- Điều làm tác giả sáng mắt ra là sự gia tăng dân số trong thời buổi nay đã được đặt trong một bài toán cổ đại.

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 131 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

   Câu chuyện kén rể của nhà thông thái làm nổi bật vấn đề gia tăng dân số, sự liên tưởng đến số thóc với dân số thật bất ngờ, thú vị, tạo nên hình dung cụ thể.

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 132 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

   - Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con là bằng chứng rõ ràng cho thấy tỉ lệ sinh của phụ nữ Á, Phi vô cùng mạnh.

   - Các nước thuộc châu Phi có Ru-an-đa, Tan-za-ni-a, Ma-đa-gát-xca. Các nước Việt Nam, Ấn Độ, Nê-pan thuộc châu Á. Hai châu lục này có tỉ lệ các nước kém phát triển cao, nghèo, và tỉ lệ gia tăng dân số mạnh.

Câu 5

Trả lời câu 5 (trang 132 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

   Văn bản này đưa đến cho chúng ta hiểu biết về tình hình gia tăng dân số đáng báo động trên thế giới và Việt Nam, để từ đó chúng ta có hành động thiết thực.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8