Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm hiểu chung về tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

Tìm hiểu chung về tác phẩm Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000 được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ phát ra ngày 22/4/2000, lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày trái đất.

b. Bố cục: 3 phần

- Phần 1 (từ đầu … chủ đề “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”): Giới thiệu về Ngày Trái Đất.

- Phần 2 (tiếp … “nghiêm trọng đối với môi trường”): Tác hại và giải pháp hạn chế, khắc phục sử dụng bao bì ni lông.

- Phần 3 (còn lại): Lời kêu gọi hành động bảo vệ trái đất.

c. Thể loại: văn bản nhật dụng

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật:

a. Giá trị nội dung

- Văn bản đã thuyết minh, phân tích đầy sức thuyết phục về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông, về lợi ích của việc giảm bớt chất thải ni lông và đề ra những giải pháp, hành động có thể cải thiện môi trường sống, để bảo vệ Trái đất.

b. Giá trị nghệ thuật

- Lập luận hợp lí, rõ ràng, logic, lời kêu gọi mang tính nhấn mạnh tác động sâu vào nhận thức cũng như hành động của mỗi người.

- Sử dụng phương pháp liệt kê, phân tích dùng số liệu cụ thể.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN VĂN Lớp 8