Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

GRAMMAR - THERE IS/ THERE ARE - UNIT 2

GRAMMAR - THERE IS/ THERE ARE - UNIT 2

CẤU TRÚC VỚI THERE IS / THERE ARE

CHỨC NĂNG:

1. Dùng để giới thiệu rằng có cái gì, ai đó ở đâu trong hiện tại.

- There is/There are có nghĩa là có nhưng không phải là sở hữu, không thuộc về ai, chỉ mang nghĩa là hiện diện

a, Dạng khằng định:

Ví dụ:

- There is a cooker on the table. (Có một cái nồi cơm ở trên bàn)

=> “a cooker” chỉ số lượng là 1 => danh từ đếm được số ít

- There is no sugar in my coffee cup. (Không có đường trong tách cà phê của tôi.)

=> sugar là danh từ không đếm được.

- There are thirty students in my class. (Có 30 học sinh trong lớp của tôi.)

- There are a lot of children in my village. (Làng tôi có rất nhiều trẻ em.)

=> children là danh từ số nhiều

* Lưu ý

- Trước danh từ đếm được số ít, cần dùng a/an/one

- Trước danh từ không đếm được không dùng a/an nhưng có thể thêm no, some (một ít), a little (một chút), much (nhiều), a lot of (rất nhiều)

- TRước danh từ đếm được số nhiều thường có một số từ (số đếm: two, three, ...) hoặc many, a few (một vài), some (vài), a lot of (rất nhiều)

 

b, Dạnh phủ định:

Ví dụ:

- There is not any fat in skim milk. (không có chất béo trong sữa không béo.)

- There are not any desks in this room. (Không có cái bàn nào trong phòng này.)

* Lưu ý:

There is not = There isn’t

- Thêm any trước các danh từ không đếm được

- Không dùng any với danh từ đếm được số ít

There are not = There aren’t

- Trước các danh từ đếm được số nhiều có thê thêm any.

 

c, Dạng nghi vấn:

Ví dụ:

- Is there any milk in the fridge? (Trong tủ lạnh có sữa không?)

- Are there any eggs in the kitchen? (Trong bếp có trứng không?)

* Lưu ý:

- Thêm any trước danh từ không đếm được

- Không dùng any với danh từ đếm được số ít.

- Trước danh từ đếm được số nhiều, có thể thêm từ any.

 

2. Dùng để hỏi về số lượng người hoặc vật:

- Cấu trúc:

- Trả lời:

+ Nếu có 1, ta trả lời: There is one

+ Nếu có 2 trở lên: There are + số lượng

Ví dụ:

- How many people are there in your classroom? (Có bao nhiêu người trong lớp của bạn?)

- There are forty. (có 40 người)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6