Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

WRITING - UNIT 7: TELEVISION

WRITING - UNIT 7: TELEVISION

Write a short description of your tv watching habits.

(Viết một bài miêu tả ngắn về những thói quen xem tivi của em.)

Để viết được đoạn văn thì các em cần xác định trả lời một số câu hỏi sau rồi từ đó xây dựng được một đoạn văn hoàn chỉnh.

1. How many hours a day do you watch TV? (Em xem tivi bao nhiêu tiếng một ngày?)

- Để trả lời cho câu hỏi trên các em hãy dùng cấu trúc: “spend + time + V-ing”.

Ví dụ: I often spend from two to three hours a day watching TV.

(Tớ thường dành từ hai tới ba tiếng một ngày để xem tivi.)

- Hoặc nói cụ thể khoảng thời gian mà các em thường dành để xem tivi.

Ví dụ: I only watch TV in the evening from 7 to 8.

(Tớ chỉ xem tivi vào buổi tối trong khoảng từ 7 đến 8 giờ.)

 

2. How do you compare the time you spend watching TV to the time you spend on outdoor activities? (Em so sánh thế nào giữa thời gian em dành để xem tivi với thời gian dành cho các hoạt động ngoài trời?)

- Khi so sánh thời gian xem tivi với thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời, có thể dùng các cấu trúc so sánh như: more ... than (hơn) , less ... than (kém), the same as (bằng),…

Ví dụ: I spend less time doing outdoor activities than watching TV.

(Tớ dành ít thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời hơn xem tivi.)

The time for watching TV is the same as that for doing outdoor activities.

(Thời gian tớ dành cho xem phim bằng thời gian tớ tham gia các hoạt động ngoài trời.)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6