Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - UNIT 7: LIÊN TỪ NỐI: and, but, so, because, although

NGỮ PHÁP - UNIT 7: LIÊN TỪ NỐI: and, but, so, because, although

Conjunctions (các từ nối): and, but, because, or, so, therefore, however có chức năng nối các từ, các mệnh đề, các câu lại với nhau.

1. And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói

EX: My hobbies are playing soccer and listening to music. (Sở thích của tôi là chơi bóng đá và nghe nhạc)

 

2. But (nhưng): dùng để nêu lên hai thông tin đối ngược nhau

EX; I want other car but I have no money. (Tôi muốn cái xe khác nhưng tôi không có tiền)

 

3. Or (hoặc): dùng để giới thiệu một khả năng khác

EX: Would you like tea or coffee? (Bạn muốn trà hay cà phê?)

 

4. So (do đó, cho nên, vì vậy): dùng để chỉ kết quả, hệ quả, phía trước so luôn có dấu phẩy ngăn cách

EX: It’s raining, so I’ll stay home and read. (Trời đang mưa, nên tôi sẽ ở nhà và đọc sách)

 

5. Because (bởi vì): dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc

EX: I failed in my exam because I didn’t study. (Tôi rớt bài kiểm tra vì tôi không học bài)

 

6. However (tuy nhiên): dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó

EX: I feel sleepy, however, I must finish the report. (Tôi cảm thấy buồn ngủ. Tuy nhiên tôi phải hoàn thành xong báo cáo)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6