Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ ÂM - UNIT 5 - ÂM /t/ VÀ /st/

NGỮ ÂM - UNIT 5 - ÂM /t/ VÀ /st/

Nghe một số phát âm sau

Âm /t/Âm /st/
- take    - breakfast     
- talk     - cost     
- pretty     - fast    
- attract      - forest    
- tent    - best     

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6