Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - UNIT 3 - THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CHO TƯƠNG LAI

NGỮ PHÁP - UNIT 3 - THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CHO TƯƠNG LAI

Trước tiên, hãy xem lại phần Ngữ pháp của Unit 1 – Thì hiện tại đơn, Thì hiện tại tiếp diễn để cùng nhớ lại cách dùng và cấu trúc câu của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn nhé!

Có thể thấy cả hai thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn đều có thể dùng để diễn tả  những hành động, sự việc trong tương lai. Hãy cùng so sánh sự khác biệt qua bảng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6