Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - UNIT 8: CÂU MỆNH LỆNH

NGỮ PHÁP - UNIT 8: CÂU MỆNH LỆNH

Câu mệnh lệnh hay còn gọi là câu cầu khiến mang tính chất sai khiến, yêu cầu hoặc ra lệnh cho người khác. Thông thường những câu này sẽ được theo sau bởi từ “please”. Vậy câu mệnh lệnh có những loại nào và cách sử dụng ra sao.

1. Một số câu mệnh lệnh trực tiếp:

Close the door . (Đóng cửa lại)

Please turn off the light. (Làm ơn, tắt đèn đi)

Open the window. (Mở cửa sổ ra)

Be quiet. (Hãy yên lặng)

Ta có thể thấy những câu mệnh lệnh trên đều bắt đầu bằng một động từ nguyên thể (tức giữ nguyên động từ đó) hoặc thêm từ please (mang nghĩa khẩn khoản hơn)

Ngoài ra nếu muốn nhấn mạnh hơn thì thêm Do trước động từ:

Do eat quickly! (Ăn nhanh lên)

2. Dạng thức phủ định của câu mệnh lệnh

Với dạng phủ định của câu mệnh lệnh, bạn chỉ cần thêm Don’t (do not) vào trước động từ.

Ví dụ:

Don’t move! (Đứng im)

Don’t turn off the light when you go out. (Đừng tắt đèn khi bạn đi ra ngoài)

Don’t smoke here. (Đừng hút thuốc ở đây)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6