Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

PHÁT ÂM - UNIT 8: /eə/ và /ɪə/

PHÁT ÂM - UNIT 8: /eə/ và /ɪə/

1. Cách phát âm nguyên âm đôi /ɪə/

Cũng như các nguyên âm đôi khác, âm /ɪə/ được tạo thành bởi sự kết hợp giữa 2 nguyên âm là /ɪ/ và /ə/.

Bước 1: Hai khóe miệng hơi kéo sang hai bên, nâng lưỡi cao để phát âm âm /ɪ/

Bước 2: Thu hai khóe miệng lại, hạ lưỡi về vị trí thư giãn. Đồng  thời phát âm âm /ə/

Practice with words

fear  /fɪər/   

hear /hɪər/   

meal /mɪəl/   

2. Cách phát âm nguyên âm đôi /eə/

Âm /eə/ là sự kết hợp giữa /e/ và /ə/. Để phát âm âm này, bạn làm theo hai bước sau:

Bước 1: Hai khóe miệng hơi kéo sang hai bên, lưỡi đặt ở độ cao trung bình đề phát âm âm /e/.

Bước 2: Thu hai khóe miệng lại, lưỡi hơi kéo về phía sau để phát âm âm /ə/.

Practice with words

bear   

wear   

hair   

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 6